Tømmestasjoner for bobil

Her finner du et oversiktlig register over tømmestasjoner i Norge. Alle er kontrollert og verifisert så langt det er mulig. Kommunene er pålagt å etablere minst en tømmestasjon, men dessverre er det mange kommuner som ikke tar dette på alvor.

Vi gjør vårt beste for å få med informasjon om tømming av faste toalettanker. Dersom vi vet at en tømmestasjon er vinteråpen, oppgir vi det.  Dersom sesong ikke er oppgitt, vet vi ikke om den er vinteråpen eller ikke. Vet du noe vi ikke vet, så tips oss gjerne. Takk!

Skilt 611 Toalettømmeanlegg viser til anlegg som kan ta imot toalettavfall fra campingvogner, bobiler og busser (Statens vegvesen).

Oslo

Østfold 

Akershus 

Buskerud

Innlandet

Vestfold

Telemark

Agder

Rogaland

Vestland

Møre og Romsdal

Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Andre land i Europa

TØMMEAUTOMATER:
Det har etterhvert blitt satt ut en del tømmeautomater både i Norge og Europa. Automatene fra CamperClean blir en del brukt i Norge. Du finner lenke til CamperCleans kart med disse her.  Du setter inn kassetten i automaten og får den ut igjen skylt og med sanitærvæske tilsatt. De er ofte gratis å benytte. Bruksanvisning på automaten. Automatene er også ført opp i våre fylkesvise lister der vi har fanget dem opp.

Alle oppføringer, som begynner med kommunenavn, var fra begynnelsen av basert på informasjon fra vedkommende kommuneadministrasjon. Det er ikke dermed sagt at tømmestasjonen er kommunal. Regn med at campingplasser vil ha et gebyr for ikke-boende. Tømmestasjoner på bensinstasjoner er vanligvis gratis.

I tillegg til disse oppføringene, må du regne med at tilbudet på svært mange bobilplasser også er tilgjengelig for tilfeldig passerende.

Dersom du ser feil eller mangler i oppføringene, vennligst TIPS OSS!