Tømmestasjoner i Buskerud

Drammen kommune:
Bokerøya renseanlegg i Svelvik, Bokerøyveien 62, også tømming av faste tanker

Flå kommune:
Flå

Gol kommune:
– tømmestasjon i Heradvegen 15

Hemsedal kommune:
– Hemsedal,  ved Trøym renseanlegg. GPS: N 60°51’36.3 – E 8°34’08.6 – også for faste tanker

Hol kommune:
– Geilo – Stølsvegen 32. Avkjøring mot Vestlia fra FV 40.Skiltet fra sentrum og helt frem.

Hole kommune:
Shell på Vik, Røyseveien 1, Røyse. GPS: N 60°04’51.8 – E 10°17’02.9. Tømming av kassett og gråvann. Fylling av vann. Hele året.

Kongsberg kommune:
– Shell Express i Kongsberg – ute av drift/out of order/juli 24
Saggrenda, ved Saggrendadammen, GPS: N 59°37’38.0 – E 9°36’08.1, tømming også for faste toalettanker, fylling av vann.

Lier kommune:
Statoil Lier E18, Lier, Tlf. 32226880

Modum kommune:
– Vikersund på Øya pumpestasjon fra rv 35 og rv 284 mot Sylling. Alt tømmes i samme hull.
– Åmot på rv 287. Alt tømmes i samme hull.

Nes kommune (Hallingdal):
YX på Bromma, automat for tømming og vask av kassett, kr 40

Nore og Uvdal kommune:
– YX Nore ved Norefjord
– Rødberg, Sentrum 5 kr 20, vinterstengt

Ringerike kommune:
Hønefoss på Tippen

Sigdal kommune:
Strandefjorden

Øvre Eiker kommune:
– hos Hokksund båt og camping

Ål kommune:
Hallingdal feriepark

 

 

Plasseringen av kartlenker i tekst viser presisjonsnivået på kartet.

Kan du bidra med GPS-koordinater? Tips oss!