Tømmestasjoner i Buskerud

Drammen kommune:
Bokerøya renseanlegg i Svelvik, Bokerøyveien 62, også tømming av faste tanker

Gol kommune:
– tømmestasjon i Heradvegen 15 på nordsiden av renseanlegget like øst for Gol sentrum (kum med kjetting i bakken). Antas egnet for faste tanker. GPS: N 60º 42′ 8.806 – E 8º 58′ 50.597

Hemsedal kommune:
– tømmestasjon rett øst for kommunehuset, ca 1 km frå Trøim sentrum.

Hol kommune:
– Geilo – Stølsvegen 32. Avkjøring mot Vestlia fra FV 40.Skiltet fra sentrum og helt frem.

Hole kommune:
– ved Shell på Vik i Hole

Kongsberg kommune:
– Shell Express i Kongsberg

Lier kommune:
– Statoil Lier E18, Lier, Tlf. 32226880

Modum kommune:
– Vikersund på Øya pumpestasjon fra rv 35 og rv 284 mot Sylling
– Åmot på rv 287

Nes kommune (Hallingdal):
YX på Bromma, automat for tømming og vask av kassett, kr 30

Nore og Uvdal kommune:
– YX Nore ved Norefjord
– Rødberg, Sentrum 5

Ringerike kommune:
Hønefoss på Tippen (ligger øst for Tippen grill), gps: N 60°10’4.3 – E 10°15’33.0

Øvre Eiker kommune:
– hos Hokksund båt og camping

Ål kommune:
Hallingdal feriepark

 

 

Plasseringen av kartlenker i tekst viser presisjonsnivået på kartet.

Kan du bidra med GPS-koordinater? Tips oss!