Shell Stav nord og syd, Malvik i Trondelag

Stav sydgående. Foto: Jimmy Käehne

  • GPS: N 63°25’26.9 – E 10°43’43.2
  • Adresse: Best Western hotell Stav og Shell i hhv nordgående og sørgående retning
  • Tømming av kassett: ja
  • Tømming av faste toalettanker: ja
  • Tømming av gråvann: ja
  • Vann: ja
  • Pris: gratis
  • Tilgjengelighet: god, åpen mai til september når frostfritt