Bobilplasser i Østfold

Aremark kommune:
Brygga
Kanaltangen

Fredrikstad kommune:
Engelsviken
Fredrikstad bobilhavn
Fredrikstad Båt & Bobilpark
Gressvik Båtservice AS
Seiersborg
Seilbåtservice marina
Øyenkilen Båthavn

Halden kommune:
Brekke sluser
Mølen
Sauøya
Tyska

Hvaler kommune:
Brimnes
Hvaler golfklubb

Indre Østfold kommune:
Mysen

Marker kommune:
Joval gård
Ørje – Tangen

Moss kommune:
Dillingøy bobilparkering
Moss bobilhavn
Myra parkering

Rakkestad kommune:
Bydetunet

Råde kommune:
Tellus Østfold

Sarpsborg kommune:
Pæddekummen
Skjebergkilen

 

Vet du om flere bobilparkeringer? Tips oss!

 

Litt om Østfold:

Østfold er et tidligere fylke som ligger lengst syd-øst i Norge i landsdelen Østlandet. Østfold er landets sjette mest folkerike fylke, selv om det er det tredje minste. Det grenser til Akershus i nord og Sverige i sør og øst: Värmlands län i øst,Västra Götalands län i sør. Fylket har kyststripe mot Oslofjorden på nesten hele vestsiden, der Vestfold ligger på den andre siden av fjorden.

Østfold består av delområdene HaldenNedre GlommaMosseregionen og Indre Østfold. Fylkets seks byer er AskimFredrikstadHaldenMossMysen og Sarpsborg. I norsk målestokk er Østfoldlandskapet relativt flatt, med Slavasshøgda i Rømskog (336 meter over havet) som høyeste topp. Østfold hører inn under Borgarting lagmannsrett og Borg bispedømme i Den norske kirke. Fra opprettelsen i 1662 til navneendringen i 1918, het fylket Smaalenenes Amt.

Østfold har kystlandskap i vest, der det grenser til Oslofjorden. I sør finnes et næringsrikt jordbrukslandskap og mot øst er det skog- og myrlandskap. Raet deler fylket i to og demmer opp innsjøene VansjøVestvannetTunevannetIsesjøenog Femsjøen. De største vassdragene i Østfold er GlommaHobølvassdraget og Haldenvassdraget, som alle går fra nord til sør. Østfolds skjærgård har en mengde øyer.

Østfolds fastland har en kystlinje på 277 km, fordelt på Halden (62 km), Sarpsborg (64 km), Fredrikstad (177 km), Råde (31 km), Rygge (36 km) og Moss (12 km). I tillegg har fylkets øyer 865 km kystlinje fordelt på Hvaler (506 km), Fredrikstad (240 km), Moss (40 km), Sarpsborg (35 km), Råde (16 km), Halden (15 km) og Rygge (12 km).

Avstandene i Østfold er små. Fra Sarpsborg, hvor fylkesadministrasjonen holder til, er det 15–20 minutters kjøring til nabobyene Moss, Fredrikstad og Halden, og drøyt 30 minutter til Askim og Mysen. Å kjøre gjennom hele fylket fra grensen med Sverige til grensen med Akershus tar bare 37,5 minutter på motorveien E6.

Kilde: Wikipedia Creative Commons