Bobilparkering i Akershus

Aurskog-Høland kommune:
Skulerud
Bjørkelangen

 

 

Vet du om flere bobilparkeringer? Tips oss!

 

Litt om Akershus:

Akershus (fra norrønt akr, åker, og hús, borg eller kastell) er et norsk fylke, som grenser mot Hedmark i øst, Oppland i nord, Buskerud i vest, Østfold i sør og Oslo. Dessuten har Akershus (i kommunen Aurskog-Høland) en liten bit av riksgrensen mot Sverige i øst.

Akershus er delt i tre regioner: RomerikeFollo og Akershus Vest.[1] Det består av to geografisk adskilte deler; Vestregionen (kommunene Asker og Bærum) utgjør en eksklave i vest mellom Oslo og Buskerud. Øst og sør for Oslo ligger henholdsvis regionene Romerike og Follo. Etter Oslo er Akershus Norges nest største fylke etter innbyggertall, med vel en halv million innbyggere.

Akershus hovedlen ble opprettet på 1500-tallet og omfattet foruten dagens Akershus også det nåværende Hedmark, Oppland, Buskerud og Oslo, foruten Idre og Særna fram til den svenske okkupasjonen i 1644, samt AskimEidsberg og Trøgstad i Østfold. I 1662 ble Akershus stiftamt opprettet, og 1685 ble Buskerud skilt ut som eget amt. I 1768 ble også Hedmark og Oppland skilt ut til Oplandenes amt, og i 1842 ble Christiania (Oslo) utskilt fra Akershus. 1. januar 1919 bortfalt betegnelsen amt til fordel for betegnelsen fylke.

Fylket er sentrert rundt det urbaniserte Oslo-området, og er det eneste norske fylke som har sitt administrasjonssenteri et annet fylke (i Oslo).

De eldste fornminnene i fylket er fra steinalderboplassen på Stunner i Ski, som er ca. 9500 år gammel. Lenger frem i eldre steinalder er Nøstvetboplassen i Ås, som er ca. 5500 år gammel. Raknehaugen i Ullensaker er Nordens størstegravhaug og er ca. 90 meter i diameter og 15 meter høy. Den er datert til 500-tallet.

Kilde: Wikipedia Creative Commons