Tømmestasjoner i Akershus

Tømmestasjon, Andelv sørgående. Foto: Jimmy Käehne

Eidsvoll kommune:
Andelva bru, rasteplasser på begge sider etter brua, tømming faste tanker, vannfylling. Stenges om vinteren.

– Nebbenes, nordgående side av E6 ved McDonald og Shell. Alt tømmes i bakken. Vannfylling. Helårsåpen tømming.

Frogn kommune:
Drøbak, Husvikveien 58 i Vindfangerbukta. GPS: N 59°40’30.0 – E 10°37’30.4, kun kassett

Nesodden kommune:
Fjellstrand

 

 

 

 

Plasseringen av kartlenker i tekst viser presisjonsnivået på kartet.

Kan du bidra med GPS-koordinater? Tips oss!