Tømmestasjon ved Hitterdalen i Røros

roros_rasteplass_tommestasjon

  • GPS: N 62°51’31.1 – 11°12’45.9
  • Adresse: Rasteplass på Rv 31 øst for Hitterdalen
  • Tømming: kun toalett
  • Vann: nei
  • Pris: gratis
  • Tilgjengelighet: hele døgnet