Eidet rasteplass på ved Ålen – Røros, Sør-Trøndelag

Foto: Charles Leif Nilsen

Foto: Charles Leif Nilsen

  • GPS: N 62°51’31.1 – 11°12’45.9
  • Adresse: Eidet rasteplass på Rv 30
  • Tømming: kun toalett
  • Vann: nei
  • Pris: gratis
  • Tilgjengelighet: hele døgnet