Tømmestasjon – Moafjæra i Levanger

Tømmestasjon beliggende like sør for Levanger camping

Foto: Charles Leif Nilsen

Foto: Charles Leif Nilsen

  • GPS: N 63°44.286 – E 11°16.873 – sør for Levanger camping
  • Vann: ja
  • Pris: gratis
  • Tilgjengelighet: hele døgnet