Bobilplasser i Trøndelag

Flatanger kommune:
Flatanger camping
Hasvåg sjøcamping

Fosnes kommune:
Salsnes

Frosta kommune:
Øra bobilcamping

Frøya kommune:
Sistranda
Titran

Hemne kommune:
Vinjeøra

Hitra kommune:
Melandsjø

Inderøy kommune:
– Kjerknesvågen
Skjelvågen
– Straumen

Indre Fosen kommune:
Husbysjøen
– Leksvik
Rødberg bobilcamp
Råkvåg
Stadsbygd marina

Levanger kommune:
Levanger havn
– Rinnleiret
Sjøbadet

Nærøysund kommune:
Ottersøy

Oppdal kommune:
Lønset
Oppdal sentrum
Oppdalsporten
Trollheimsporten

Rennebu kommune: 
Berkåk veikro
Halland camping

Røros kommune:
Øra stadion

Selbu kommune:
Flaknan

Steinkjer kommune:
Cabo

Trondheim kommune:
Heimdal
City Lade
Nyhavna, sentrum

Tydal kommune:
Stugudal

Ørland kommune:
Ørland camping

Åfjord kommune:
Revsnes
Stokkøy
Åfjord

 

Vet du om flere bobilparkeringer i Trøndelag? Tips oss!

 

Fricamping i Nord-Trøndelag. Foto: Knut Randem

Fricamping i Nord-Trøndelag. Foto: Knut Randem

Litt om Trøndelag:

Trøndelag (sørsamisk: Trööndelage) er en historisk landsdel og et fylke i Norge. Trøndelag utgjør den nordligste delen av Sør-Norge. Fylket er også en del av Midt-Norge, selv om denne regionen ikke er klart definert. Trøndelag fylke er en videreføring av det historiske Trondhjems amt som i 1804 ble delt i to amt, senere kalt fylker. De to fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble gjenforent 1. januar 2018.

Trøndelag fylke grenser til fylkene Nordland i nord, Møre og Romsdal i sørvest og Opplandog Hedmark i sør. I øst grenser Trøndelag til Jämtlands län i Sverige, og i vest ligger kysten mot Norskehavet. Trøndelags største by er Trondheim, som er landets tredje mest folkerike kommune. Trøndelag er Norges nest største fylke i areal og det femte største i folketall med over 450 000 innbyggere. Det meste av befolkningen finnes langs Trondheimsfjorden. En person fra Trøndelag kalles «trønder». Kommunaldepartementet innstiller på at Rindal kommune på Nordmøre blir en del av Trøndelag fra 1. januar 2019.[1]

Navnet Trøndelag kommer fra norrønt Þrǿndalǫg, «trøndernes lovområde». Frostatinget kan trolig spores tilbake til 400-tallet, og i vikingtiden hadde Trøndelag, Nordmøre og Namdalenutviklet et rettsfellesskap. Nidaros bispedømme (tidligere Trondhjems stift) regnes som ett av Norges fem historiske bispedømmer fra kristningen av. Erkebispesetet i Nidaros med Nidarosdomen var kirkelig sentrum for hele det utstrakte Norgesveldet. Nidaros bispedømme omfattet opprinnelig hele det nordenfjelske Norge, men tilsvarer i dag Trøndelag fylke. Det verdslige motstykket var Trondhjems stiftamt. Trondhjems amt ble i 1804 delt i Søndre og Nordre Trondhjems amt, fra 1919 kalt Sør- og Nord-Trøndelag fylker. I 2018 ble to fylkene slått sammen igjen.

Historisk viktige næringsveier i Trøndelag har vært jordbruk, skogbruk, bergverk og fiskeri. Trøndelag har en stor vann- og vindkraftproduksjon som understøtter kraftkrevende treforedlings- og smelteverksindustri. Havbruket står for halvparten av Trøndelags eksportverdi. Olje- og gassutvinningen utenfor Trøndelagskysten er også betydelig. Verkstedindustrien og rederinæringen i Trøndelag er for en stor del knyttet til havbruk og offshore. Trondheim er et sentrum for høyere utdannelse og forskning, og huser det største lærestedet på landets største universitet, NTNU, og forskningsstiftelsen SINTEF. De har avfødt en mengde teknologibedrifter. Trondheim har også hatt et viktig bank- og forsikringsvesen og et kapitalforvaltningsmiljø. Handel og offentlig og privat tjenesteyting er også viktige for sysselsettingen i landsdelen.

Kilde: Wikipedia Creative Commons