Bobilparkering i Hedmark

Eidskog kommune:
Morokulien – Monte Bello camping
Morokulien – parkeringsplass (grense)

Hamar kommune:
Hamar båtforening

Kongsvinger kommune:
Arkovegen

Trysil kommune:
Trysil nord på rv 26

 

 

Vet du om flere bobilparkeringer i Hedmark? Tips oss!

 

Litt om fylket:

Fylket ligger på Østlandet. Hedmark grenser mot Sør-Trøndelag i nord, Oppland i vest og Akershus i sør. I øst grenser Hedmark til Värmland og Dalarna län i Sverige. Administrasjonsenteret er Hamar.

Hedmark ble under navnet Hedemarkens Amt skilt ut fra Oplandenes Amt i 1781. Samme år ble Solør (med Vinger) og Odalen inkludert i amtet. I 1919 skiftet den navn til det vi i dag kjenner som Hedmark fylke. Fylket består derfor av distriktene HedmarkenSolørVingerØsterdalen samt Odalen.

Hedmarks geografi preges i stor grad av Glomma, som renner gjennom hele fylket fra nord til sør, og tilhørende vassdrag. Dalføret Glomma danner kalles Østerdalen fra Os til Elverum, og Glåmdalen fra Våler til den renner ut av fylket i Sør-Odal. Dalføret preges i mye mindre grad av fjell og fjellandskap enn de andre store dalførene på Østlandet, bare lengst i nord kan det kalles en fjelldal. Vest i Hedmark, ved Mjøsa, ligger de mest fruktbare jordbruksområdene i fylket. Her finner vi også den største befolkningskonsentrasjonen. I øst, i Trysil og Engerdal, drenerer mye av vassdragene til Sverige og Klarälven.

Over hele fylket finner man jordbruk og i enda større grad skogbrukBarskog dominerer nesten fullstendig. Den eurasiatisketaigaen begynner i fylket mellom Hamar og Elverum, går videre til Sysslebäck og Malung i Sverige og fortsetter til Østersjøenog gjennom Finland og Russland til Stillehavet. Taigaen kjennetegnes av barskog med treslag som gran og furu på skogbunn av lyng og mose, med innslag av bjørk og rogn og av og til gressbevokst engbunn.

Fylkets høyeste fjell er Rondeslottet på 2178 moh. Grensen til Oppland fylke går over denne toppen, akkurat som samme grense deler Norges største innsjø Mjøsa mellom fylkene. Ellers er mye av fylket lavland, med unntak av de nordlige delene. Spesielt kommunene i Nord-Østerdal og Engerdalregnes som fjellbygder, og Folldal har landets høyest beliggende kommunesenter. Fjellområder som RondaneSylene og Femundsmarka ligger innenfor Hedmark sine grenser. Fra Sylene er det høyland store deler av strekningen sørover langs svenskegrensen helt til Finnskogen i Grue og Kongsvinger. Fylkets areal utgjør 7,1 % av arealet av Kongeriket Norge.

Kilde: Wikipedia Creative Commons