Bobilplasser i Buskerud

Flesberg kommune:
Haugen gård

Flå kommune:
Gulsvik sag

Gol kommune:
Gordarike
Gol – sommerplass i sentrum
Oset

Kongsberg kommune:
Kongsberg svømmehall

Krødsherad kommune:
Bjøre (sommeråpen, tømming i bakken)
Krødsherad camping

Modum kommune:
Vikersund

Nesbyen kommune:
Bjørnerud fjellgård

Nore og Uvdal kommune:
Uvdal resort
Øygardsgrend

Ringerike kommune:
Hallingby
Hønefoss
Stall Lisletta

Rollag kommune:
Veggli

Sigdal kommune:
Strandefjorden bobilcamp

Øvre Eiker kommune:
Buskerud folkehøyskole

Ål kommune:
Bergsjøstølen
Hallingdal feriepark
Liatoppen
Torpomoen

 

Vet du om flere bobilparkeringer? Tips oss!

 

Litt om Buskerud:

Fylket grenser mot AkershusOsloOpplandSogn og FjordaneHordalandTelemark og Vestfold. Navnet kommer fra gården Buskerud (gammelnorsk: Biskupsruð, «Biskopsrydningen») i Modum, som i det 14. århundre tilhørte Hamarbiskopen. Tidligere hørte det både et stort sagbruk og en meget verdifull laksefoss (Døvikfoss) til gården. Siden 1910 har gården vært drevet som landbruksskole.

Ringerike, Hallingdal, Eiker og Buskeruds amt ble dannet da Buskerud fogderi og Ringerike og Hallingdal fogderi i 1679 ble skilt ut fra Akershus stiftamt, som en ny administrativ enhet. Navnet ble i 1806 endret til kun å hete Buskeruds amt. I 1918 ble det framsatt forslag om at stiftene i Norge skulle bli til bispedømmer, og samtidig ble det bestemt at amtene skulle bli til fylkerStortinget bestemte da at Buskerud amt heretter skulle hete Ringerike fylke, men denne navnendringen ble aldri effektuert. Fra 1. januar 1919 ble derfor Buskerud amt til Buskerud fylke.

Fylket strekker seg fra Hemsedalsfjella og Hardangervidda i nordvest til Hurumlandet ved Oslofjorden i sørøst. Store og parallelle dalfører med elver går gjennom fylket, fra sørvest Numedal med NumedalslågenSigdal med SimoaHallingdal med Hallingdalselva og Snarumselva, og Ådal med Begnaelva og Ådalselva som møter Randselva ved Hønefoss og danner Storelva, som renner ut i Tyrifjorden (i dag landets femte største innsjø i omfang, men den tredje største i volum fra naturens side).

Det er svært variert natur i fylket, veldyrket lavland, høyfjell og store skoger. 7 % av fylket ligger under 150 moh., 41 % ligger 900 moh. eller høyere. Kyststrøk i sørøst ved Drammens– og Oslofjorden med skog- og landbruksområder. Landskapet hever seg deretter gradvis mot vannskillet i vest og nordvest. De fire markerte dalførene fører nordvestover opp mot høyfjellet. Noen fjellområder er mer enn 1000 moh.

Deler av Hardangervidda nasjonalpark (opprettet 1981) ligger i Buskerud fylke, i Hol og Nore og Uvdal kommuner.

Kilde: Wikipedia Creative Commons