Bobilparkering i Vestfold

 

Sandefjord bobilparkering. Foto: Knut Randem

Sandefjord bobilparkering. Foto: Knut Randem

Holmestrand bobilhavn

Holmestrand, Hagemann

Horten gjestehavn v/fergekaia

Larvik bobilhavn

Larvik Tollboden

Roppestad v/Farris

Sandefjord bobilhavn

Steinholt, Vindfjelltunet

Tønsberg, Gunnarsbø

Tønsberg, Korten

Tønsberg, Messa/stadion

 

Vet du om flere bobilparkeringer? Tips oss!

 

Litt om Vestfold:

Dette er et norsk fylke som grenser mot Buskerud og Telemark. Det er Norges nest minste fylke, beliggende vedOslofjordens vestside. Befolkningen utgjør 4,7 % av landets samlede innbyggertall. Vestfold har tredje største folketetthet i Norge med 103 mennesker per kvadratkilometer. Fylkesadministrasjonen ligger i Tønsberg, som også er største handelssted i fylket, mens Sandefjord etter folketall er den største kommunen.

På grunn av forholdene ved Oslofjorden, har Vestfold et rikt dyre- og planteliv. I Vestfold er det 110 områder og objekter som er vernet etter naturvernloven. Områdene utgjør til sammen cirka 1,5 prosent av fylkets totale areal.[1] Over halvparten av Vestfold er dekket avskog. Vestfold har en øyrik skjærgård med over 500 store og små øyer.

Historisk er Vestfold særlig kjent for en stor mengde gravrøyser fra bronsealderen, betydningsfulle vikingskipfunn og for Norges første bysamfunn, Kaupang, i Tjølling øst for Larvik, og for landets eldste nåværende by, Tønsberg. I nyere historie har særlig skipsfarten og hvalfangsten i Sørishavet vært viktig.

På 800-tallet besto det senere norske riksområdet av ca. 30 småriker. Vestfold utgjorde da, sammen med Lier og Eiker i Buskerud, et eget småkongedømme, og lokale høvdinger hadde etablert et dynasti som seinere skulle samle Norge til ett rike.

Kilde: Wikipedia Creative Commons